Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r poz. 993 tj.) system działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji.

Zatwierdzony plan jest podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne.

  1.  Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, aktualizacja 2 lipca 2020 r.
  2.  Załączniki do Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, aktualizacja 2 lipca 2020 r.
  3.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - opublikowano 2 lipca 2020 r.
  4.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - opublikowano 30 marca 2020 r.
  5.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - opublikowano12 grudnia 2019
  6.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 23 października 2019
  7.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 17 września 2019
  8.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 21 czerwca 2019
  9.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - czerwiec 2019
  10.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - kwiecień 2019

Opiniowanie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Autor: Nikola Taras
Data utworzenia: 10.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.01.2020 - 11:37
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.10.2020 - 11:21