Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Kosowo” (składającego się z dwóch studni) w m. Kosowo, gm. Gostyń, powiat gostyński, województwo wielkopolskie

Termin składanie ofert: do 6 marca 2020 r., do godziny 15:00.

Status: 
wszczęty
Autor: Zbigniew Król
Data utworzenia: 21.02.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 21.02.2020 - 11:50
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.02.2020 - 11:52