13 grudnia 1918

Zerwanie stosunków pomiędzy rządem polskim a rządem niemieckim.

Komisariat NRL wydał odezwę wzywająca Polaków do bojkotu wyborów do Zgromadzenia Narodowego i Zgromadzenia Krajowego w Berlinie.

Do Kalisza dotarły pododdziały Pierwszego Batalionu Pogranicznego, które w obecności płk. Józefa Lewszeckiego – dowódcy IX Kaliskiego OW, złożyły przysięgę na rotę WP.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu