15 stycznia 1919

Minister spraw zagranicznych Francji Stephen Pichon wystosował do Komitetu Narodowego Polskiego  w Paryżu notę przyznającą Polsce prawo do wyznaczenia dwóch delegatów na rozpoczynającą się Konferencję Pokojową w Paryżu.

Komisariat NRL wydał dekret o przyjęciu gen. J. Dowbora Muśnickiego do Polskich Sił Zbrojnych w Zaborze Pruskim i mianowaniu go Głównodowodzącym wszystkich Sił Zbrojnych Polskich b. zab. pr.

Partnerzy

  • Lotto
  • Fundacja Zakłady Kórnickie
  • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
  • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
  • Enea
  • Torpol
  • TVP3 Poznań
  • Fundacja Veolia
  • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
  • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
  • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
  • PCSS
  • Niepodległa

Patroni merytoryczni

  • Fundacja Zakłady Kórnickie
  • Instytut Pamięci Narodowej
    oddział w Poznaniu
  • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
  • Archiwum Państwowe w Poznaniu