16 stycznia 1919

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego podał się do dymisji. Naczelnik Państwa powołał rząd pod kierunkiem Ignacego Jana Paderewskiego, związanego z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. KNP uznał władzę Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa i podporządkował się Paderewskiemu jako premierowi i ministrowi spraw zagranicznych. 

Ignacy Jan Paderewski prezydentem ministrów (premierem) Rzeczypospolitej Polskiej. Walki m.in. o Kamionną na froncie zachodnim. Rozpoczęto wydawanie „Tygodnika Urzędowego Naczelnej Rady Ludowejˮ (od  20 marca „Tygodnika Urzędowego”), w którym publikowano wydawane przez NRL rozporządzenia i dekrety.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu