3-5 grudnia 1918

Obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu z udziałem delegatów z Poznańskiego, Śląska, Prus Wschodnich i Zachodnich, potwierdziły władzę Naczelnej Rady Ludowej jako polskiej reprezentacji na tym terenie. Sejm Dzielnicowy wyraził także wobec państw ententy żądanie przyłączenia ziem byłego zaboru pruskiego do Polski. Do sejmu wybrano 1399 delegatów, w tym 526 z Wielkopolski, 431 ze Śląska, 262 z Prus Królewskich, 133 ze skupisk ludności polskiej w Niemczech oraz 47 z Warmii i Mazur. (…) Warto także podkreślić, że wśród delegatów znalazło się 129 niewiast. Kobietom przyznano czynne i bierne prawo wyborcze. Po raz pierwszy mogły one wspólnie z mężczyznami debatować nad ukształtowaniem stosunków politycznych. Wśród wybranych delegatów było także 75 księży. (…).

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu