Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

Wydział Spraw Cudzoziemców

Wielkopolska Konferencja Sportowa

Wydarzenia

Konferencja prasowa Wojewody Wielkopolskiego ws. dystrybucji jodku potasu

04.10.2022

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, kierując się bezpieczeństwem obywateli Polski, w związku z działaniami zbrojnymi prowadzonymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. To standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Potężny zastrzyk finansowy na modernizację Szpitala im. Jonschera w Poznaniu

03.10.2022

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu znalazł się wśród 14 placówek pediatrycznych w Polsce, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Medycznego.

Odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę dla wybitnych Wielkopolan

29.09.2022

Są wśród nich osoby, które od lat kultywują pamięć o polskich bohaterach. Inni pomagają w rozwiązywaniu trudnych problemów dotykających dzieci i młodzież lub są zaangażowani w organizację akcji charytatywnych bądź wydarzeń kulturalnych. Łączy ich konsekwencja w działaniu i poświęcenie dla drugiego człowieka. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych dla wybitnych Wielkopolan. Aktu dekoracji dokonał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Lepsza komunikacja dla mieszkańców Pniew dzięki rządowym środkom

29.09.2022

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to rządowy instrument pomocy finansowej dla samorządów, dzięki której mogą one walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. W ramach tego wsparcia do Wielkopolski trafiło w tym roku ponad 10 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Informacje bieżące

Data: 19.09.2022Komunikat MSWiA na temat dystrybucji jodku potasu

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

czytaj cały artykuł... o: Komunikat MSWiA na temat dystrybucji jodku potasu

Data: 04.10.2022Nabór kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

Wojewoda Wielkopolski poszukuje kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców.

czytaj cały artykuł... o: Nabór kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

Data: 30.09.2022Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2022 r. pt.: „Z rodziną najlepiej - edycja III

Zgodnie z regulaminem konkursu do końca września br. powinno nastąpić rozstrzygnięcie III edycji konkursu plastycznego pn. "Z rodziną najlepiej". Jednakże zważywszy na bardzo dużą ilość nadesłanych prac, obrady mające na celu wyłonienie zwycięzców uległy wydłużeniu o dodatkowe konsultacje.

czytaj cały artykuł... o: Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2022 r. pt.: „Z rodziną najlepiej - edycja III

Data: 12.09.2022Nabór członków Komisji do oceny wniosków w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji do dokonania merytorycznej oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim w 2023 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

czytaj cały artykuł... o: Nabór członków Komisji do oceny wniosków w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

Data: 12.09.2022Nabór wniosków na 2023 r. - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2023 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień.

czytaj cały artykuł... o: Nabór wniosków na 2023 r. - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Data: 25.08.2022Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

czytaj cały artykuł... o: Dodatek węglowy

Wkrótce

Data: Data: 12.10.2022Wielkopolska Konferencja Sportowa

- W Wielkopolsce mamy coraz lepszą infrastrukturę sportową. W wielu miejscach są już nowoczesne hale czy boiska, z których można korzystać przez cały rok. Ale same obiekty nie wystarczą. Potrzeba współpracy i działań na wielu płaszczyznach, żeby znaleźć skuteczny sposób na to, aby zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, pomysłodawca I Wielkopolskiej Konferencji Sportowej.

czytaj cały artykuł... o: Wielkopolska Konferencja Sportowa