Wydarzenia bieżące

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wręczono promesy na dofinansowanie zakupu wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dokumenty potwierdzające dofinansowanie zakupu pojazdów wręczyli: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski oraz wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak.

Dziś 100-lecie swojego istnienia świętuje Politechnika Poznańska, która w 1919 roku rozpoczęła swoją działalność jako jednowydziałowa Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, któremu towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości wręczył dziś w Poznaniu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Odznaczenia są wyrazem szacunku dla osób, które przyczyniły się do promowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, wniosły wkład w budowanie postaw propolskich, patriotycznych i edukację historyczną młodzieży. Wśród uhonorowanych znaleźli się przedstawiciele administracji państwowej, mediów, instytucji naukowych, muzealnych, stowarzyszeń, spółek skarbu państwa oraz wojska.

Jest zielone światło dla budowy zbiornika retencyjnego w Tulcach. Dziś szczegóły planowanej inwestycji przedstawili na konferencji prasowej: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą Krzysztof Woś oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski.

W Urzędzie Gminy w Przemęcie, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała umowy o dofinansowanie zadań w ramach programów "Senior+” oraz "Maluch+”.

Strony