Wydarzenia bieżące

Maria Pągowska z odzaczeniem.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uhonorował Marię Pągowską "Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości", przyznanym przez Prezesa Rady Ministrów.

- Zawnioskuję do ministra obrony narodowej o wsparcie sił strażackich wojskiem dysponującym ciężkim sprzętem potrzebnym w szybkim ugaszeniu ognia. Wszystkim nam zależy na jak najszybszym ugaszeniu pożaru – powiedział podczas wizyty w Pyszącej wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Podczas rozpoczynających się dziś w Wielkopolsce ferii zimowych, blisko 18 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach różnej formy aktywności, spędzać będzie w naszym województwie wypoczynek. O tym, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo podczas ferii oraz działaniach służb w tym zakresie, mówili podczas konferencji prasowej: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Roman Kuster oraz wicekurator oświaty Zbigniew Talaga.

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Hans Jörg Neumann był gościem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Dyplomacie w spotkaniu towarzyszył zastępca Konsula Generalnego Jana Orlowski oraz Konsul Honorowy Niemiec Christoph Garschynski. Podczas kurtuazyjnej wizyty rozmawiano między innymi o możliwościach współpracy, dalszego rozwoju gospodarczego, kulturalnego oraz najważniejszych wydarzeniach minionego roku.

W poznańskiej Auli Nova odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna z samorządowcami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także wielkopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, świata nauki, sztuki, kultury, dowódcy jednostek wojskowych, służb, dziennikarze oraz szerokie grono szefów instytucji współpracujących z administracją rządową.

Strony