Wydarzenia bieżące

wojewoda przed siedzibą nadleśnictwa Pniewy

Wizytę w powiecie szamotulskim wojewoda wielkopolski Michał Zieliński rozpoczął od spotkania przy ulicy ks. M. Maciejewskiego w Pniewach, która zostanie przebudowana w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszu na kwotę 7 315 000 zł.

wojewoda wraz z prezydentem podczas uroczystości Poznaniu

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego to święto, o które od wielu lat zabiegali Wielkopolanie. Z tej okazji wojewoda wielkopolski Michał Zieliński uczestniczył w szeregu uroczystości w wielkopolskich gminach oraz w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie miał miejsce powstańczy zryw.

Premier na otwarciu obwodnicy w Kępnie

Premier Mateusz Morawiecki przyznał ponad 4,5 mld zł dofinansowania na 51 obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Poza odciążeniem ruchu w miejscowościach i poprawą bezpieczeństwa mieszkańców pozwoli to na przyciągnięcie nowych inwestorów, dla których dobra sieć dróg jest w wielu przypadkach kluczowym czynnikiem w momencie wyboru lokalizacji inwestycji. Nowa infrastruktura powstanie w ciągach dróg wojewódzkich. Tylko w 2021 r. dzięki staraniom rządu zjednoczonej prawicy powstało ponad 400 km nowych dróg w skali całego kraju.

Na tle stoją od lewej wicewojewoda Aneta niestrawska, wojewoda Michał Zieliński i zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Marcin Karpiński

Przedstawiciele 30 gmin, które zajęły pierwsze miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”, odebrali w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu z rąk wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego symboliczne czeki na kwotę 1 mln zł.

Strony