Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkokopolski Michał Zieliński

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński już w październiku zapowiadał plany budowy hali widowiskowo-sportowej w Wielkopolsce. Dziś podczas konferencji prasowej ogłosił lokalizację hali, a także szczegóły inwestycyjne.

Wspólne zdjęcie

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez samorządy w całym kraju. Rządowy fundusz przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki, poprawy poziomu życia Polaków, warunków edukacji, oświaty i kultury, a także tworzy nowe miejsca pracy. W ramach tych środków dofinansowanie dla wschodniej Wielkopolski wyniosło 500 mln zł.  Efekty tych działań oceniał Minister - sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann. Towarzyszyła mu Aneta Niestrawska, wicewojewoda wielkopolski.

Uroczystości barbórkowe w Kłodawie

4 grudnia obchodzimy święto wszystkich górników, których odpowiedzialnej i często niebezpiecznej pracy patronuje święta Barbara. W tegorocznych obchodach Barbórki w Kłodawie udział wzięli wielkopolscy parlamentarzyści: Poseł na Sejm Dr Witold Czarnecki - Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Regionalnej PiS, Poseł na Sejm Leszek Galemba, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński oraz I wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Rozwój powiatu kępińskiego dzięki rządowym środkom

Nowe drogi oraz dofinansowanie na zakup sprzętu do kępińskiego szpitala – to tylko przykłady rządowego wsparcia, które otrzymały samorządy z powiatu kępińskiego. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński uczestniczył dziś w otwarciu nowej infrastruktury drogowej w Domaninie, a także podpisał umowę na dotację dla SP ZOZ w Kępnie. Podczas wizyty towarzyszyła mu poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska.

Strony