Wydarzenia bieżące

wojewoda wielkopolski

Z uwagi na sygnały dotyczące odebrania 12 dzieci z rodzinnego domu dziecka z Łęgowa (pow. wągrowiecki) wojewoda wielkopolski Michał Zieliński natychmiast podjął działania w związku z zaistniałą sytuacja i zwołał sztab kryzysowy w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, celem ustalenia przebiegu podjętych działań.

Podpisanie zgody

Jest zielone światło dla ważnej inwestycji w Wielkopolsce. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś w Nowym Tomyślu decyzję o zezwoleniu na realizację budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności w związku z czym inwestor, którym jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uprawniony jest do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych.

Podpisywanie umów drogowych

Kolejne inwestycje drogowe w Wielkopolsce zostaną zrealizowane dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy z samorządowcami i przekazał symboliczne czeki na realizację 12 inwestycji drogowych, w ramach których wybudowanych i zmodernizowanych zostanie ponad 13 km dróg. Łączna suma ich dofinansowania to ponad 14,7 mln zł.

wojewoda wielkopolski Michał Zieliński z minister Marleną Maląg

Łącznie blisko 6,5 mln zł trafi do samorządu Kościana i powiatu kościańskiego na inwestycje i remonty mające na celu podwyższenie standardów w środowiskowych domach samopomocy. Dziś w Kościanie umowy na dofinansowanie placówek podpisał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, a w wydarzeniu udział wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Strony