Wydarzenia bieżące

Z okazji trzydziestego już Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wojewoda Łukasz Mikołajczyk wspólnie z wicewojewodą Anetą Niestrawską przekazali list do wielkopolskich rodzin, które tworzą rodzinną pieczę zastępczą.

Ponad 200 osób zostanie dziś przebadanych w mobilnym punkcie pobrań prób COVID-19 w Rawiczu. - Zachęcam mieszkańców, którzy chcą się przebadać, by telefonicznie zgłaszali się do sanepidu. Drive-thru będzie trwało dwa dni i jestem przekonany, że mieszkańcy Rawicza i powiatu rawickiego skorzystają z tego rozwiązania. Jeśli ktoś ma wątpliwości w sprawie stanu swojego zdrowia, niech nie czeka - mówi wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Złotów i Okonek otrzymają wsparcie rządowe na funkcjonowanie dziennych domów seniora. Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek zawarł dziś z władzami samorządów porozumienia o dofinansowaniu zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu Senior+.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał dziś w rawickim urzędzie umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz odwiedził inwestycje, które powstały w Rawiczu przy współudziale rządowych środków.

W Bibliotece miejskiej w Środzie Wielkopolskiej wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się z dwiema rodzinami repatriantów, które przyleciały do Polski tuż przed zamknięciem granic spowodowanych pandemią.

Strony