Administracja Architektoniczno-Budowlana

Oddział realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Kontakt w zakresie;

Obiektów hydrotechnicznych:

Dróg publicznych krajowych i wojewódzkich:

Kolejowych terenów zamkniętych oraz obszarów kolejowych:

Lotnisk cywilnych:

Inwestycji KZN:

Zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich:

Terenów zamkniętych (wojska, policji):

2. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812);

Kontakt:

3.  Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.);

Kontakt:

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.);

Kontakt:

5. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984  z późn. zm.);

Kontakt:

6. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484);

Kontakt:

7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 z późn. zm.);

Kontakt:

8. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724);

Kontakt:

9. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 z późn. zm.);

Kontakt:

10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) - prowadzenie spraw w zakresie dostosowania dworców autobusowych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz ochrony praw pasażerów.

Kontakt:

Informacja o opłacie skarbowej:
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
PKO Bank Polski
Nr:  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Wysokość opłaty skarbowej, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Informacja o dzienniku budowy.
Wpłaty za dziennik budowy zakupiony w urzędzie należy dokonać na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno – Administracyjne
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Wysokość opłaty za dziennik budowy wynosi:

  • 10 stron - 8,00 zł/szt.,
  • 30 stron - 22,00 zł/szt.

Zapraszamy do zapoznania się z portalem budowlane ABC https://budowlaneabc.gov.pl , gdzie znajdziesz praktyczne informacje przed rozpoczęciem inwestycji.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.07.2012 - 16:43
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 08:21