Wnioski do pobrania

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie WUW pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Architektura i Budownictwo

Serwis e-Budownictwo

Grafika zachęcająca do składania wniosków 0n-line

Druki do pobrania:

 1.  Wniosek o pozwolenie na budowę (127,12 KB)
 2.  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, aktualizacja 15.03.2021 r. (22,57 KB)
 3.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (54,36 KB)
 4.   Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (43,21 KB)
 5.  Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, aktualizacja 15.03.2021 r. (22,71 KB)
 6.  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, aktualizacja 15.03.2021 r. (21,22 KB)
 7.  Zgłoszenie rozbiórki, aktualizacja 15.03.2021 r. (21,77 KB)
 8.  Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, aktualizacja 15.03.2021 r. (21,56 KB)
 9.  Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, aktualizacja 15.03.2021 r. (21,39 KB)
 10.  Wniosek o wydanie dziennika budowy, opublikowano 23 września 2020 r. (28 KB)
 11.  Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, opublikowano 11 września 2018 r. (131,03 KB)
 12.  Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie dróg, opublikowano 11 września 2018 r. (197,04 KB)
 13.  Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie kolei, opublikowano 11 września 2018 r. (154,6 KB)
 14.  Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, aktualizacja 15.03.2021 r. (20,12 KB)
 15.  Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, opublikowano 22.03.2021 r. (22,13 KB)

Inwestycje i Zagospodarowanie Przestrzenne

Druki do pobrania

 1.  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych, opublikowano 26.10.2020 r. (158,5 KB)
 2.  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych, opublikowano 26.10.2020 r. (396,48 KB)
 3.  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, opublikowano 26.10.2020 r. (64,5 KB)
 4.  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, opublikowano 26.10.2020 r. (395,83 KB)
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 22.10.2008
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 24.05.2018 - 12:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.03.2021 - 13:10