Zarządzenie nr 235/13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania agzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz zatwierdzenia regulaminu ...