Zarządzenie Nr 265/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ..