Dziennik nr 10 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 stycznia 2009 r.

Nr 10

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
191

nr XXIII/106/2008 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie do załatwienia spraw z zakresu o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
192

nr XXII/232/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie do załatwienia spraw z zakresu pomocy osobom upoważnionym do alimentów

 
193

nr 263/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na rok 2009 r.

 
194

nr 268/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
195

nr XX/163/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno obejmującego część miasta Sompolno oraz część sołectwa Sompolinek

 
196

nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sompolno w 2009 r.

 
197

nr XXII/141/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rychwał

 
198

nr XXII/146/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Rychwał na rok 2009

 
199

nr XXVII/138/2008 Rady Gminy Olszówka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2009 rok

 
200

nr XXVIII/258/2008 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia

 
201

nr XVII/112/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakrzewie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:21