Dziennik nr 117 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 czerwca 2009 r.

Nr 117

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1892

nr XXV/143/09 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej we wsi Chrzypsko Małe na obszarze działki o nr ewid.: 135/24

 
1893

nr XXVI/211/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część E

 
1894

nr XXVII/220/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich przyznawania, a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn

 
1895

nr XXIX/292/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy dla osiedla w miejscowości Boduszewo

 
1896

nr XXXVII/286/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ulicy Zbąszyńskiej z ulicami: Stanisława Musiała i Jana Janusa w Nowym Tomyślu

 
1897

nr XXXVII/287/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Celną w Nowym Tomyślu

 
1898

nr XXXVII/288/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z ulicą Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

 
1899

nr XXXVII/289/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/219/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2009 rok

 
1900

nr XXXVII/290/09 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/128/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

 
1901

nr XXXV/339/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania ogródkowi jordanowskiemu przy ul. 3 maja 7a w Gnieźnie imienia Hansa Christiana Andersena

 
1902

nr XXVI/158/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzypsko Wielkie

 
1903

nr XXVI/159/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom w Gminie Chrzypsko Wielkie

 
1904

nr XXVI/160/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu podziału środków oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzypsko Wielkie

 
1905

nr XXVI/247/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rybojedzku

 
1906

nr XXXIV/243/09 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

 


UCHWAŁY RADY POWIATÓW

 
1907

nr XXIX/228/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 
1908

nr XXIX/229/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagradzania

 


SPRAWOZDANIE

 
1909

zarządzenie nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1910

nr WN.I.-4.0911-185/09 z dnia 15 maja 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXI/162/2009 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru powierzchni eksploatacji kruszywa w miejscowości Zofiówka, gm. Zaniemyśl

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 
1911

obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie sprostowania błędów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 10:06