Dziennik nr 13 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 stycznia 2009 r.

Nr 13

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
232

nr XXIII/108/08 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
233

nr XXIII/110/08 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/97/08 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
234

nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów

 
235

nr XXI/132/2008 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów

 
236

nr 127/08 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
237

nr 130/08 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Małym do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów

 
238

nr 149/08 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
239

nr 154/08 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławów

 
240

nr 156/08 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
241

nr 158/08 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie połączenia Młodzieżowego Klubu Kultury w Wyszynie z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Władysławowie

 
242

nr XVI/180/08 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 


KOMUNIKAT STAROSTY RAWICKIEGO

 
243

z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie prowadzonym przez powiat rawicki w roku 2009

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
244

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 15 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ujściu przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 r.

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
245

z dnia 16 stycznia 2009 r. o sprostowaniu błędów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:14