Dziennik nr 140 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 28 września 2007 r.

Nr 140

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁA RADY GMINY

 
3113

nr IX/83/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec I ( działki nr 216, 275/14 )

 
3114

nr IX/84/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec I ( działki nr 233, 247/12 )

 
3115

nr IX/85/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Bórowiec, działki nr 247/59, 247/60 i 247/3

 
3116

nr IX/86/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Borówiec - działek nr ewid. 86, 92 i 95/1

 
3117

nr IX/87/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Borówiec - działka nr ewid. 254/37 i 254/40

 
3118

nr IX/88/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Borówiec - działka nr ewid. 274

 
3119

nr IX/89/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "Przylesie I" w Borówcu, gmina Kórnik - działka nr 254

 
3120

nr IX/90/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "Przylesie II" w Borówcu, gmina Kórnik

 
3121

nr IX/91/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Borówiec i Szczytniki

 
3122

nr IX/92/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Borówiec - rejon ulicy Rekreacyjnej

 
3123

nr IX/93/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec Gm. Kórnik, działka nr ewid. 24/3

 
3124

nr IX/94/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Borówcu , Gm. Kórnik

 
3125

nr IX/95/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i rekreacyjnej - Borówiec III

 
3126

nr X/49/2007 Rady Gminy Olszówka z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych lub ich odraczania albo rozkładania na raty, stanowiących dochody gminy, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 
3127

nr IX/71/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 230/XXVII/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości

 
3128

nr IX/48/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowie Gm. Czerniejewo obejmującego działki nr ewid. 144 i 22/3

 
3129

nr X/58/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grobia - gmina Sieraków

 
3130

nr XII/118/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Błażejewku

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3131

nr X/51/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic : Polna, Gorańska, Wyzwolenia, Ogrodowa, Berwińskiego, Krótka, Nowy Rynek, Nowomiejska i XXX-lecia PRL w Ślesinie

 
3132

nr IX/54/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego

 


SPRAWOZDANIA

 
3133

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

 
3134

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostroróg za rok 2006

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3135

nr OPO-4210-32(6)/2007/413/VII/MJ z dnia 30 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3136

z dnia 18 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 28.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40