Dziennik nr 16 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 lutego 2009 r.

Nr 16

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
268

nr XVIII/145/2008 Rady Gminy Ryczywół z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowania zwolnień

 
269

nr XXXIII/258/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Koło przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 
270

nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego"

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
271

nr XXIX/407/08 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie : budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008

 
272

nr XXIX/408/08 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 06.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:50