Dziennik nr 210 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 grudnia 2007 r.

Nr 210

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5002

nr XIII/67/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
5003

nr XIII/168/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości

 
5004

nr XIX/144/2007 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 
5005

nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
5006

nr XII/91/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5007

nr XII/92/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
5008

nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
5009

nr XIV/77/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości

 
5010

nr XIV/78/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
5011

nr XIV/79/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok i sposobu jej poboru

 
5012

nr XIV/80/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok

 
5013

nr XIV/157/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

 
5014

nr XV/63/07 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
5015

nr XI/47/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
5016

nr XI/48/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
5017

nr XI/49/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
5018

nr XI/50/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
5019

nr XVI/110/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

 
5020

nr XVI/111/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień

 
5021

nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5022

nr XVI/113/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty od posiadania psów i zwolnień

 
5023

nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej

 
5024

nr XVI/115/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/321/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego

 
5025

nr XXII/118/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2008

 
5026

nr XXII/119/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
5027

nr XXII/120/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008

 
5028

nr XXII/121/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008

 
5029

nr XII/77/07 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 
5030

nr XII/78/07 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za rok 2007 przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2008 na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą

 
5031

nr XII/79/07 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
5032

nr XII/80/07 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5033

nr XIV/177/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości

 
5034

nr XIV/178/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości opłat na finansowanie wywozu i utylizacji odpadów stałych z posesji na rok 2008

 
5035

nr XIV/183/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Jerzykowo

 
5036

nr XIV/184/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Stęszewko

 
5037

nr XII/98/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 r.

 
5038

nr XII/99/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5039

nr XII/100/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5040

nr XII/101/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

 
5041

nr XII/103/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

 
5042

nr XV/84/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 
5043

nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków

 
5044

nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
5045

nr XV/87/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty targowej

 
5046

nr XV/88/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty miejscowej

 
5047

nr XVI/91/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego oraz formularza deklaracji w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego

 
5048

nr XVI/93/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów pobieranej na terenie gminy Trzcianka

 
5049

nr XIII/78/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
5050

nr XVI/118/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej i sposobu jej pobierania

 
5051

nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Szymanowa

 
5052

nr XIII/117/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok

 
5053

nr XIII/118/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 
5054

nr XIII/119/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5055

nr X/58/2007 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

 
5056

nr X/58/2007 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 18:13