Dziennik nr 220 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 grudnia 2009 r.

Nr 220

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3786

nr XXX/237/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową w Siekierkach Wielkich przy ul. Tuleckiej, Gm. Kostrzyn, obejmującego część działki nr geod. 279

 
3787

nr XXX/238/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej z prawem zabudowy mieszkaniowej w Siekierkach Wielkich przy ul. Szkolnej, Gm. Kostrzyn, obejmującego działkę nr geod. 355

 
3788

nr XXX/239/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Siekierkach Wielkich przy ul. Poznańskiej, gm. Kostrzyn, obejmującego część działki nr geod. 132/25

 
3789

nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Glince Duchownej przy ul. Krajowej, gm. Kostrzyn

 
3790

nr XXXVII/279/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno - Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski

 
3791

nr LXXI/837/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Samotnej" w Poznaniu

 
3792

nr XXXV/220/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/76/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
3793

nr XXXV/223/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów stałych i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

 
3794

nr XXXV/226/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli

 
3795

nr XXVI/189/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święciechowa nr XXI/149/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święciechowa

 
3796

nr XXVI/190/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3797

nr XXXIX/274/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 
3798

nr XXXIX/275/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3799

nr XXXIX/276/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w mieście Rydzyna

 
3800

nr XXXIX/276/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w mieście Rydzyna

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 07:45