Dziennik nr 24 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 3 marca 2008 r.

Nr 24

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
502

nr XVIII/86/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok

 
503

nr XVIII/88/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Golina

 
504

nr XVIII/93/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok, wyznaczenia inkasenta oraz określenie wysokości inkasa

 
505

nr XVII/162 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2008 rok

 
506

nr XIV/80/07 Rady Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
507

nr XIV/83/07 Rady Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

 
508

nr XIV/85/07 Rady Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malanów na lata 2008 - 2012

 
509

nr XI/68/07 Rady Gminy Powidz z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
510

nr XI/72/07 Rady Gminy Powidz z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych

 
511

nr XI/73/07 Rady Gminy Powidz z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

 
512

nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu na rok 2008

 
513

nr XIV/63/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Słupca na lata 2008 - 2012

 
514

nr XIII/97/07 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

 
515

nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów.

 


POROZUMIENIA

 
516

porozumienie zawarte w dniu 31 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły

 
517

porozumienie zawarte w dniu 10 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:04