Dziennik nr 254 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 24 grudnia 2008 r.

Nr 254

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4623

nr 382/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mikstacie w okręgu wyborczym nr 4

 
4624

nr 404/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osiecznej

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4625

nr XXXVI/194/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowego we wsi Rudki, gmina Trzemeszno, działka nr geodezyjny 46 ark. 2

 
4626

nr XXII/141/2008 Rady gminy Malanów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

 
4627

nr XXV/222/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4628

nr XIX/126/2008 Rady Gminy Kamieniec z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4629

nr XX/195/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

 
4630

nr XXVII/174/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w podatku od środków transportowych

 
4631

nr XXIV/184/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

 
4632

nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4633

nr XVIII/159/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Witkowo dla niepublicznych przedszkoli

 
4634

nr XXX/192/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie gminy

 
4635

nr XXX/193/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
4636

nr XXX/196/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo

 
4637

nr XXX/198/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze Gminy Dopiewo

 
4638

nr XXX/200/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2009 r.

 
4639

nr XXXVII/212/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta i gminy Trzemeszno na lata 2009-2012"

 
4640

nr XXIX/177/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4641

nr XXVII/181/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo

 
4642

nr XXIV/145/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2008 r.

 
4643

nr XXIV/146/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. oraz zwolnień z tego podatku

 
4644

nr XXIV/147/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4645

nr XXIII/115/08 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r.

 


POROZUMIENIA

 
4646

nr 409P/DK/08 zawarte w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Opalenica w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego w zakresie kultury

 
4647

nr 410P/DK/08 zawarte w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Opalenica w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego w zakresie kultury

 
4648

nr 411P/DK/08 zawarte w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Opalenica w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego w zakresie kultury

 
4649

nr 412P/DK/08 zawarte w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Opalenica w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego w zakresie kultury

 
4650

nr 413P/DK/08 zawarte w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Średzkim w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego w zakresie kultury

 
4651

nr 414P/DK/08 zawarte w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rakoniewice w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego w zakresie kultury

 
4652

nr 415P/DK/08 zawarte w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego w zakresie kultury

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 09:52