Dziennik nr 34 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 marca 2008 r.

Nr 34

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
698

nr 43/08 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
699

nr XIV/75/2007 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2008

 
700

nr XVI/70/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2008 rok

 
701

nr 138/XX/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miękowo

 
702

nr 139/XX/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 13/III/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa

 
703

nr 141/XX/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwonak

 
704

nr XIX/105/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007 r.

 
705

nr XVII/196/2008 Rady Gminy Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Gniezna

 
706

nr XIX/118/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/472/06 z dnia 25 września 2006 r. dot. Określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
707

nr XIX/125/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewo

 
708

nr XIX/126/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
709

nr XVI/72/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski

 


UCHWAŁY ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

 
710

nr 21/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" na 2008 rok

 
711

nr IV/13/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Związku na 2008 rok

 
712

nr 9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2008 rok

 
713

nr 14/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2008

 
714

nr 17/V/2008 Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na rok 2008

 


POROZUMIENIA

 
715

porozumienie z dnia 11 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Buk w sprawie powierzenia gminie zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Buk

 
716

porozumienie z dnia 11 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Stęszew w sprawie powierzenia gminie zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

 
717

porozumienie z dnia 11 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Pobiedziska w sprawie powierzenia gminie zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

 
718

porozumienie z dnia 27 marca 2007 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Swarzędz w sprawie powierzenia gminie zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

 
719

porozumienie z dnia 11 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Murowana Goślina w sprawie powierzenia gminie zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

 
720

porozumienie zawarte w dniu 22 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Gminą Książ Wlkp. w sprawie zarządzania drogami publicznymi

 
721

porozumienie zawarte w dniu 31 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Miastem i Gminą Dolsk w sprawie zarządzania drogami publicznymi

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
722

sprawozdanie Starosty Pleszewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok

 


OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

 
723

ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 


DECYZJA

 


PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
724

nr OPO-4210-2(4)/2008/674/VIII/AS z dnia 12 lutego 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Amikę Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:36