Dziennik nr 37 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 21 marca 2008 r.

Nr 37

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RADY GMINY

 
753

nr XXI/142/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaktualizowania granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów miasta i gminy Międzychód

 
754

nr XXI/145/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bielsko

 
755

nr XXI/146/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dormowo

 
756

nr XXI/147/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Drzewce

 
757

nr XXI/148/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dzięcielin

 
758

nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Głażewo

 
759

nr XXI/150/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gorzyń

 
760

nr XXI/151/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gorzycko Stare

 
761

nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gralewo

 
762

nr XXI/153/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kamionna

 
763

nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kolno

 
764

nr XXI/155/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Krzyżówko

 
765

nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lewice

 
766

nr XXI/157/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łowyń

 
767

nr XXI/158/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mierzyn

 
768

nr XXI/159/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mnichy

 
769

nr XXI/160/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mokrzec

 
770

nr XXI/161/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Muchocin

 
771

nr XXI/162/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Piłka

 
772

nr XXI/163/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Popowo

 
773

nr XXI/164/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Radgoszcz

 
774

nr XXI/165/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Skrzydlewo

 
775

nr XXI/166/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sowia Góra

 
776

nr XXI/167/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Tuczępy

 
777

nr XXI/168/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wielowieś

 
778

nr XXI/169/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zatom Nowy

 
779

nr XXI/170/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zatom Stary

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:28