Dziennik nr 50 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 marca 2009 r.

Nr 50

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
717

nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2009 rok

 
718

nr 218/XXI/08 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
719

nr XXI/200/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na rok 2009

 
720

nr XXII/172/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
721

nr XXXI/427/09 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wiśniowej - część A

 
722

nr XXXII/265/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Chodzieży

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:39