Dziennik nr 56 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Nr 56

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1119

nr XII/47/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2008

 
1120

nr X/69/2007 Rady Gminy Czermin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu Gminy Czermin na 2008 rok

 
1121

nr XI/68/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1122

nr X/65/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1123

nr 90/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2008 roku

 
1124

nr XVIII/234/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi krajowej i torów kolejowych na wschód od Pobiedzisk

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1125

nr XVI/76/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński

 


UCHWAŁA ZWIĄZKU GMIN

 
1126

nr III/7/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2008 rok

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY POWIATU ŚREMSKIEGO

 
1127

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Śremskiego za rok 2007

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:23