Wojewoda

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk przy biurku, z tyłu orzeł polski i flagi polska i UE

Premier Donald Tusk, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołał z dniem 28 grudnia 2023 r. Agatę Sobczyk na stanowisko Wojewody Wielkopolskiej. Jest ona pierwszą kobietą obejmującą to stanowisko.


Agata Sobczyk urodziła się w Gostyniu, następnie mieszkała w Skórzewie, a aktualnie zamieszkuje w Poznaniu. Z wykształcenia jest ekonomistką. Uzyskała tytuł licencjata z zarządzania przedsiębiorstwami, a następnie kontynuowała studia magisterskie z biznesu międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uzyskała także dyplom z zakresu zarządzania (Diploma of Management) uzyskany w City Institute w Sydney w Australii. Dotychczas pracowała w placówkach dyplomatycznych w Sydney oraz w Dublinie. Zajmowała się również tworzeniem strategii rozwoju polskich firm na rynkach niemieckim i brytyjskim w amerykańskim e-commerce w Berlinie. Po powrocie do Polski poświęciła się pracy społecznej między innymi jako przewodnicząca Stowarzyszenia Polska 2050 w Poznaniu i Wielkopolsce, w którym tworzyła i kierowała zespołami dla wspólnych inicjatyw społecznych, ekologicznych i politycznych.


Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.

Gabinet wojewody: II piętro, budynek A
e-mail: sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

Status prawny wojewody:

Wykaz Przedsiębiorstw Państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Wielkopolski znajduje się na stronie Rejestry, ewidencje i archiwa.

Wojewoda przyjmuje skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez Biuro Organizacyjno-Administracyjne [kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17 oraz (bez prefiksa) 222 500 117, e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl].

Autor: Dorota Guzińska
Data utworzenia: 28.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.12.2023 - 10:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2024 - 12:36