Instrukcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest jedynym internetowym serwisem informacyjnym urzędu, o czym informuje napis znajdujący się pod ikoną BIP na górze strony po prawej stronie nazwy urzędu.

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy menu przedmiotowe umieszczone poniżej nagłówka. Poszczególne pozycje menu dzielą się na kolejne, które to wyświetlają się w lewej kolumnie i grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach niektórych kategorii utworzone zostały podkategorie.

Biuletyn Publiczny Wielkopolskiego Urzędu w Poznaniu jest dostosowany do korzystania z niego na różnych urządzeniach, także mobilnych.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące pozycje i przyciski:

  • kliknięcie w nagłówek strony lub godło umożliwia przejście do strony głównej BIP Urzędu,
  • wyszukiwarka w nagłówku umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku,
  • przycisk informujący, że użytkownik znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu,
  • przycisk dostępności, odsyłający do szczegółowych informacji w zakresie dostępności urzędu,
  • trzy przyciski umożliwiające zmianę wersji kolorystycznej serwisu,
  • przycisk "Mapa serwisu" w górnym, prawym rogu strony wyświetla pełne drzewo menu przedmiotowego,
  • przycisk "Kontakt" wyświetla dane kontaktowe urzędu,
  • przyciski odsyłające do profilu urzędu w mediach społecznościowych Facebook i Twitter

W dolnej części ekranu znajdują się elementy graficzne bezpośrednio kierujące do wskazanych treści.

Na samym dole strony jest skrót zawartości z odnośnikami kierującymi bezpośrednio do wskazanych treści.

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest na bieżąco dostosowywany do wymogów ustawy o dostępności.