Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Koordynatorka Biuletynu Informacji Publicznej
Barbara Pietrzyk
Biuro Obsługi i Informatyki
al. Niepodległości 16/19
61-713 Poznań
e-mail: redakcja@poznan.uw.gov.pl

Nadzór techniczny nad Biuletynem Informacji Publicznej
Karina Michalak
Dawid Politowski
Biuro Obsługi i Informatyki
e-mail: red-serwis@poznan.uw.gov.pl