Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
16.07.2024 - 07:19 obwieszczenie: added Obwieszczenie z 11.07.2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 28/2023 z 25.09.2023 r. (znak: WD.6740.44.2023.ST) o zezwoleniu na realizację inwestycji .... Barbara Pietrzyk
16.07.2024 - 07:18 obwieszczenie: added Obwieszczenie z 11 lipca 2024 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego Wojewody Wielkopolskiego z 31 maja 2024 r. nr 21/2024 (IR-III.7820.38.2024.ASG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy .... Barbara Pietrzyk
16.07.2024 - 02:59 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie hydrologiczne nr 113. Dyżurny CZK
16.07.2024 - 00:21 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteorologiczne Burze/2. Dyżurny CZK
15.07.2024 - 14:27 zgloszenie_budowlane: added Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11, działka nr ewid. 84, obręb 0008 Klęka, jedn. ewid. 302503_2 Nowe Miasto nad Wartą. Barbara Pietrzyk
15.07.2024 - 13:36 komunikat_ostrzegawczy: added wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych rz. Łużyca. Dyżurny CZK
15.07.2024 - 13:25 wykaz_nieruchomosci: added Wykaz nieruchomości - Powiat poznański - od 17.07.2024 do 07.08.2024. Barbara Pietrzyk
15.07.2024 - 13:22 komunikat_ostrzegawczy: updated Ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia o upałach. Dyżurny CZK
15.07.2024 - 10:50 dokument_z_kontroli: added Teresa Tyrakowska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 63-220 Kotlin . Barbara Pietrzyk
15.07.2024 - 10:49 dokument_z_kontroli: added Marlena Pilarczyk – Janicka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego „Ośrodek Zdrowia”, ul. Dworcowa 22, 63-200 Mieszków . Barbara Pietrzyk
15.07.2024 - 10:41 oferta_pracy: added 104/24. Barbara Pietrzyk
15.07.2024 - 09:30 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia o upałac. Dyżurny CZK
15.07.2024 - 09:27 oferta_pracy: updated 98/24. Barbara Pietrzyk
15.07.2024 - 08:25 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie hydrologiczne, wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych dla rz. Barycz. Dyżurny CZK
15.07.2024 - 07:04 wydarzenie: updated Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu będzie współpracować z Wydziałem Prawa i Administracji UAM Poznań. Barbara Pietrzyk
15.07.2024 - 07:03 wydarzenie: updated Spotkanie dot. realizacji programu "Aktywny Maluch" 2022-2029 w Wielkopolsce. Barbara Pietrzyk
15.07.2024 - 07:02 strona: updated „Kierunek Wielkopolska: migranci w centrum uwagi”. Barbara Pietrzyk
14.07.2024 - 20:45 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteo_Burze /1. Dyżurny CZK
14.07.2024 - 17:07 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteo burze/2 st. Dyżurny CZK
14.07.2024 - 12:41 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteo upał/2. Dyżurny CZK

Pages