Jednostki systemu PRM

Jednostkami  systemu PRM są:      

  1. szpitalne oddziały ratunkowe,      
  2. zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego
    • na których świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z systemem współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 14.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.01.2018 - 07:51