Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r poz. 2195 tj.) system działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji.

Zatwierdzony plan jest podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 25.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.02.2019 - 12:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.10.2019 - 11:38