Koronawirus - akty prawne

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020 r. polecająca SPZOZ w Międzychodzie realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 4 łóżka ... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020r. polecająca szpitalowi w Puszczykowie zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020 r. polecająca SPZZ Kępno realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 10 łóżek obserwacyjnych i .. Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020r. polecające szpitalowi w Gnieźnie Dziekanka zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020 r. polecająca WSZ w Kaliszu realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 14 łóżek dla pacjentów z .. Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020 r. polecająca WSZZOZ w Wolicy realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 4 łóżka obserwacyjne ... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020r. polecająca SPZOZ w Gostyniu zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020r. polecająca Szpitalowi Miejskiemu w Poznaniu zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub COVID Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020r. polecająca Szpitalowi Powiatowemu w Rawiczu zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.09.2020r. polecająca WSM im Strusia w Poznaniu zmianę profilu udzielanych świadczeń z jednoprofilowego na wielospecjalistyczny Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.09.2020r. polecająca szpitalowi przy ul. Polnej w Poznaniu zapewnienie łóżek na III poziomie zabezpieczenia Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.09.2020r. polecająca WSM im Strusia w Poznaniu udzielanie świadczeń w zakresach podstawowych na III poziomie zabezpieczenia Pobierz
Decyzja o odwołaniu polecenia Wojewody Wielkopolskiego nr ZD-IV.967.35.2020.1 z dnia 21 marca 2020 r. wydanego Staroście Ostrowskiemu Pobierz
Decyzja o odwołaniu polecenia Wojewody Wielkopolskiego nr ZD-IV.967.46.20201 z dnia 21 marca 2020 r. wydanego Staroście Leszczyńskiemu Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nieorganizowania wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. wydane Prezydentowi Miasta Kalisza w sprawie pozostawienia w gotowości do przyjęcia osób podlegających kwarantannie, podmiotu wskazanego Wojewodzie... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 31 marca 2020 r. wydane Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu w sprawie zabezpieczenia miejsca kwarantanny na terenie Szkoły Policji w Pile Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 27 marca 2020 r. wydane Staroście Pleszewskiemu w sprawie pozostawienia w gotowości do przyjęcia osób podlegających kwarantannie, podmiotu wskazanego Wojewodzie jako... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 23 marca 2020 r. wydane Staroście Średzkiemu w sprawie pozostawienia w gotowości do przyjęcia osób podlegających kwarantannie Niepublicznego Szkolnego Schroniska... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2020 r. dotycząca domów pomocy społecznej Pobierz

Strony