Koronawirus - akty prawne

Polecenia Wojewody Wielkopolskiego
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. dotyczące wsparcia osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r.dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o dokonywaniu pomiaru temperatury ciała osób wjeżdżających na teren województwa wielkopolskiego w pociągach przewożących pasażerów na trasach międzynarodowych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o przekazaniu pacjentów szpitala miejskiego im. Józefa Strusia do innych szpitali Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.dotyczące zakazu transportu osób z CODIV-19 Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. dotyczące nieorganizowania wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 202 r. wprowadzające zakaz odwiedzin w podmiotach leczniczych Pobierz
Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Zarządzenie Nr 489/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie Zespołu do uruchomienia szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich do hospitalizacji pacjentów chorych na COVID-19
Zarządzenie Nr 466/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie Zespołu koordynującego działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
[3] Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
[2] Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
[1] Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. - w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność i leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku z .. Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2020 r. - w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność i leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku z .. Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2020 r. - w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność i leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku z... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. - w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność i leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku z .. Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz

Strony