Zarządzenie nr 116/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy