Zarządzenie nr 218/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r.

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 17.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2020 - 13:57