Dokumenty wykonawcze dla PRGiPID - nabór na 2018 rok

1 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów  przyjęła  Rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych oraz Uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Natomiast Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził zmienione dokumenty wykonawcze „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” obowiązujące od najbliższego naboru na rok 2018.

Autor: Beata Matelska
Data utworzenia: 03.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.12.2017 - 07:55