Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
16.03.2023 - 10:07 grob_wojenny: dodano Grób Feliksa Świątka - ofiary terroru stalinowskiego. Łokacz Wielki. Bartosz Biegała
16.03.2023 - 10:06 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 14 marca 2023 r. o wydaniu decyzji Nr 3/2023 z 27 lutego 2023 r. (znak IR-III.747.4.2023.8) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131 w obrębie ewidencyjnym 0003 Gronówko, gmina Lipno, powiat ... Barbara Pietrzyk
16.03.2023 - 10:00 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, działka nr ewid. 35/2, ark. mapy 2, obręb 0052 Winiary, jedn. ewid. 306401_1 Miasto Poznań. Barbara Pietrzyk
16.03.2023 - 08:57 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 14 marca 2023 r.o wydaniu postanowienia Wojewody Wielkopolskiego z 13.03.2023 r. (IR-III.7821.10.2022.4), którym zawieszono z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 13/2022 z .... Barbara Pietrzyk
16.03.2023 - 07:51 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie z 15 marca 2023 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 15.03.2023 r. (znak: IR-III.7821.28.2022.4) uchylającej w całości decyzję Starosty Jarocińskiego z 25.11.2022 r. (znak: A-BS.6740.4.4.2022.PR) o odmowie wydania decyzji o .... Barbara Pietrzyk
16.03.2023 - 07:51 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 15 marca 2023 r. o wydaniu decyzji Nr 6/2023 z dnia 6 marca 2023 r. (znak IR-III.747.8.2023.8) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu .... Barbara Pietrzyk
16.03.2023 - 07:46 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 15 marca 2023 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 15.03.2023 r. (znak: IR-III.7821.28.2022.4) uchylającej w całości decyzję Starosty Jarocińskiego z 25.11.2022 r. (znak: A-BS.6740.4.4.2022.PR) o odmowie wydania decyzji o .... Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 14:53 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Komunikacja międzykulturowa. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, uchodźcy, migranta, cudzoziemca, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach .... Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 14:53 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Usługa konferencyjno - hotelowa, obejmująca zapewnienie noclegów, miejsc parkingowych, obsługi gastronomicznej i wyżywienia oraz wynajmu sal konferencyjnych w terminie 22-24 maja 2023 r., na potrzeby zorganizowania konferencji (spotkanie warsztatowe) .... Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 14:45 zapytanie_ofertowe: dodano Zamówienie na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.). Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 14:41 zapytanie_ofertowe: dodano Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Komunikacja międzykulturowa. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, uchodźcy, migranta, cudzoziemca, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach .... Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 13:29 strona: zaktualizowano Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM. Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 13:27 strona: zaktualizowano Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM. Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 13:27 strona: zaktualizowano Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM. Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 13:15 wydarzenie: zaktualizowano Spotkanie wojewody wielkopolskiego z żołnierzami 12. WBOT w Dolaszewie z okazji Dnia Kobiet. Karina Antczak
15.03.2023 - 13:14 wydarzenie: dodano Briefing prasowy dot. zmiany formy pomocy dla uchodźców z Ukrainy na terenie województwa wielkopolskiego. Karina Antczak
15.03.2023 - 12:24 strona: zaktualizowano Udostępnienie rezerw strategicznych podmiotom leczniczym. Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 12:23 strona: dodano Udostępnienie rezerw strategicznych podmiotom leczniczym. Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 12:08 strona: zaktualizowano Patronaty 2023. Barbara Pietrzyk
15.03.2023 - 10:36 grob_wojenny: zaktualizowano Grób 31 ofiar terroru niemieckiego w Śremie. . Julia Szostak

Strony