Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
15.06.2021 - 10:00 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR 17RC de 160mm, działki nr 288/1, 288/2, obręb 0014 Debrzno Wieś, jedn. ewid. 303104_2 Lipka. Barbara Pietrzyk
15.06.2021 - 09:56 strona: zaktualizowano Patronaty 2021. Barbara Pietrzyk
15.06.2021 - 09:29 strona: zaktualizowano Obywatelstwo polskie. Dawid Politowski
15.06.2021 - 09:17 strona: zaktualizowano Obywatelstwo polskie. Dawid Politowski
15.06.2021 - 09:05 strona: zaktualizowano Obywatelstwo polskie. Barbara Pietrzyk
15.06.2021 - 08:58 strona: zaktualizowano Obywatelstwo polskie. Dawid Politowski
15.06.2021 - 08:56 strona: zaktualizowano Obywatelstwo polskie. Dawid Politowski
15.06.2021 - 08:54 strona: zaktualizowano Obywatelstwo polskie. Dawid Politowski
15.06.2021 - 08:48 strona: przywrócono wersję 50062 węzła Obywatelstwo polskie. Barbara Pietrzyk
14.06.2021 - 18:44 strona: zaktualizowano Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Dawid Politowski
14.06.2021 - 18:41 strona: zaktualizowano Otwarty konkurs ofert na realizację programów w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Dawid Politowski
14.06.2021 - 17:52 strona: zaktualizowano Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dawid Politowski
14.06.2021 - 16:28 wydarzenie: zaktualizowano Samorządy z dofinansowaniem na drogi i placówki wsparcia. Anna Czuchra
14.06.2021 - 16:27 wydarzenie: dodano Samorządy z dofinansowaniem na drogi i placówki wsparcia. Anna Czuchra
14.06.2021 - 16:23 strona: zaktualizowano Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dawid Politowski
14.06.2021 - 15:55 wydarzenie: zaktualizowano Mobilny punkt szczepień w Kaźmierzu. Anna Czuchra
14.06.2021 - 14:51 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w m. Sątopy, działki nr ewid.: 367, 365/1, 363, 360, obręb 0014 Sątopy, jedn. ewid. 301504_5 Nowy Tomyśl. Barbara Pietrzyk
14.06.2021 - 14:49 zgloszenie_budowlane: zaktualizowano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE w m. Białośliwie, gm. Białośliwie, pow. pilski, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 190, działka nr 359/1, obręb 0001 Białośliwie, jedn. ewid. 301902_2 Białośliwie. Barbara Pietrzyk
14.06.2021 - 14:48 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kcyńskiej w Wągrowcu od Ronda Kaliska do ul. Fiedlera, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 37/3, 5316, .... Barbara Pietrzyk
14.06.2021 - 14:43 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE w m. Białośliwie, gm. Białośliwie, pow. pilski, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 190, działka nr 359/1, obręb 0001 Białośliwie, jedn. ewid. 301902_2 Białośliwie. Barbara Pietrzyk

Strony