Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
29.09.2023 - 11:59 strona: zaktualizowano Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz działalności na rzecz integracji ... Barbara Pietrzyk
29.09.2023 - 11:16 obwieszczenie: dodano "Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące zawiadomienia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Tureckiego z 30 maja 2023 r., znak GN.6821.0012.2023, .... Barbara Pietrzyk
29.09.2023 - 11:05 strona: zaktualizowano Bieżąca działalność. Barbara Pietrzyk
29.09.2023 - 11:04 strona: zaktualizowano Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz działalności na rzecz integracji ... Barbara Pietrzyk
29.09.2023 - 10:59 komunikat_ostrzegawczy: dodano Susza hydrologiczna. Dyżurny CZK
29.09.2023 - 09:10 wydarzenie: zaktualizowano Kolejne zabytki w Wielkopolsce Środkowo-Wschodniej objęte rządową dotacją. Jarosław Władczyk
29.09.2023 - 09:03 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy budowy sieci wodociągowej przy ul. Paderewskiego w miejscowości Rogoźno, działka o nr ewid. 1521, obręb 0001 Rogoźno, jedn. ewid. 301602_4 Miasto Rogoźno. Barbara Pietrzyk
29.09.2023 - 09:02 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej PE dn225mm w pasie drogowym autostrady A2 oraz drogi wojewódzkiej nr 434, działki nr ewid.: 32/5, 21/1, 19/5, 19/4, 28/3, 93/5, 86/7, 86/1, obręb 0006 Krzyżowniki, jedn. ewid. 302106_2 Kleszczew. Barbara Pietrzyk
29.09.2023 - 08:02 wydarzenie: zaktualizowano Działania na rzecz zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w dolinie środkowej Warty. Karina Antczak
29.09.2023 - 08:01 wydarzenie: zaktualizowano Kolejne zabytki w Wielkopolsce Środkowo-Wschodniej objęte rządową dotacją. Karina Antczak
29.09.2023 - 07:39 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 28 września 2023 r. o wydaniu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. decyzji Nr 6/2023 z dnia 19 września 2023 r. (znak: IR-III.747.29.2023.5) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla ... Barbara Pietrzyk
29.09.2023 - 07:10 wydarzenie: zaktualizowano Działania na rzecz zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w dolinie środkowej Warty. Jarosław Władczyk
29.09.2023 - 07:09 wydarzenie: zaktualizowano Kolejne zabytki w Wielkopolsce Środkowo-Wschodniej objęte rządową dotacją. Jarosław Władczyk
29.09.2023 - 06:59 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej PE DZ160 SRD17 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 445, działka nr ewid. 2179, obręb 0011 Tarchały Wielkie, jedn. ewid. 301703_5 Odolanów. Barbara Pietrzyk
28.09.2023 - 22:32 wydarzenie: zaktualizowano Kolejne zabytki w Wielkopolsce Środkowo-Wschodniej objęte rządową dotacją. Jarosław Władczyk
28.09.2023 - 22:31 wydarzenie: dodano Kolejne zabytki w Wielkopolsce Środkowo-Wschodniej objęte rządową dotacją. Jarosław Władczyk
28.09.2023 - 21:26 wydarzenie: zaktualizowano Działania na rzecz zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w dolinie środkowej Warty. Jarosław Władczyk
28.09.2023 - 21:25 wydarzenie: zaktualizowano Zakończyła się inwestycja, która przyczyni się do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w dolinie środkowej Warty. Jarosław Władczyk
28.09.2023 - 21:24 wydarzenie: zaktualizowano Zakończyła się inwestycja, która przyczyni się do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w dolinie środkowej Warty. . Jarosław Władczyk
28.09.2023 - 21:05 wydarzenie: zaktualizowano Kolejny krok w stronę odbudowy jazu Perzyny i Rybojady na rzece Obrze. Jarosław Władczyk

Strony