Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
16.06.2021 - 15:06 komunikat_ostrzegawczy: dodano Test 2. Dawid Politowski
16.06.2021 - 14:56 komunikat_ostrzegawczy: dodano Test. Dawid Politowski
16.06.2021 - 14:45 wydarzenie: dodano Otwarcie sezonu letniego 2021 na plaży w Niepruszewie. Anna Czuchra
16.06.2021 - 14:15 zarzadzenie: dodano Zarządzenie Nr 201/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rolnictwa. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 14:14 zarzadzenie: dodano Zarządzenie Nr 33/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rolnictwa. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 13:22 dokument_z_kontroli: zaktualizowano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 13:22 dokument_z_kontroli: dodano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 13:20 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Kwilcz, działka nr ewid.: 107/9, obręb 0008 Kwilcz, jedn.ewid. 301402_2 Kwilcz. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 13:19 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia parkingu samochodowego, działki nr ewid.: 1963/3, 1963/4, obręb 0001 Kościan, jedn.ewid. 301101_1 Kościan. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 13:08 komisja_rada_zespol: dodano Koordynator do Spraw Dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Dawid Politowski
16.06.2021 - 12:52 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej ś/c działka nr ewid. 76, obręb 0086 Krajenka, jedn. ewid. 303103_4 Krajenka Miasto. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 12:51 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii kablowo-elektroenergetycznej 0,4kV działki nr ewid. 75/3, 81/1, 82/3, 83/7, 83/4, 84/3 i 85/1, obręb 0001 Osieczna, jedn. ewid. 301303_4 Osieczna. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 12:48 strona: zaktualizowano Zgromadzenia publiczne w trybie uproszczonym. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 12:45 komunikat_ostrzegawczy: usunięto test na upały. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 12:44 komunikat_ostrzegawczy: dodano test na upały. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 12:40 strona: zaktualizowano Radiacja. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 12:30 strona: zaktualizowano Rozporządzenia wojewody 2021. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 12:05 oferta_pracy: dodano 39/21. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 11:52 strona: zaktualizowano III edycja Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”. Barbara Pietrzyk
16.06.2021 - 11:01 dokument_z_kontroli: dodano PCPR Złotów. Barbara Pietrzyk

Strony