Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
17.05.2023 - 09:57 oferta_pracy: zaktualizowano 25/23. Barbara Pietrzyk
17.05.2023 - 09:52 dokument_z_kontroli: dodano Środowiskowy Dom Samopomocy "Iskra" w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
17.05.2023 - 07:04 dokument_z_kontroli: dodano Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Św. Rocha 13. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 19:19 strona: dodano Kolejne inwestycje drogowe w Wielkopolsce z rządowym wsparciem. Karina Antczak
16.05.2023 - 19:17 wydarzenie: dodano Kolejne inwestycje drogowe w Wielkopolsce z rządowym wsparciem. Karina Antczak
16.05.2023 - 14:32 dokument_z_kontroli: zaktualizowano Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 14:29 dokument_z_kontroli: dodano Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 14:00 strona: zaktualizowano Składanie wniosku o paszport. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 13:46 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Zakup 5 szt. czytników dokumentów VICOMP VPR 620E. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 12:36 dokument_z_kontroli: dodano Środowiskowy Dom Samopomocy w Głębockiem. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 11:45 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, działki nr ewid.: 39/29, 5/4, ark. 17, obręb 0005 Rataje, jedn. ewid. 306401_1 M. Poznań. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 11:40 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat kolski - od 16.05.2023 do 05.06.2023. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 11:15 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie nr 208/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2023 r.. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 11:14 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie nr 208/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2023 r.. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 11:10 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 208/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2023 r.. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 11:03 strona: zaktualizowano Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (meble). Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 11:00 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 206/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odwołania Zespołu doradczego do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 10:43 komisja_rada_zespol: usunięto Zespołu do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji .... Barbara Pietrzyk
16.05.2023 - 10:43 wydarzenie: zaktualizowano List wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dawid Politowski
16.05.2023 - 10:42 wydarzenie: zaktualizowano List wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin . Dawid Politowski

Strony