Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej, aktualizacja25.11.2020 r. (248,36 KB)
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, aktualizacja 30.11.2020 r. (267,13 KB)
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, aktualizacja 08.01.2021 r. (426,75 KB)
  4.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, opublikowano 30 czerwca 2020 r.
  5.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - opublikowano 6 października 2020 r. (37 KB)
  6.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, opublikowano 7 maja 2017 r.
  7.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych - stan na 30 grudnia 2020 r. (286,2 KB)
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, aktualizacja 08.01.2021 r. (241,32 KB)
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, aktualizacja 11.01.2021 r. (931,58 KB)
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie, opublikowano 30 czerwca 2020 r
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej, aktualizacja 8.12.2020 r. (111,33 KB)
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej, aktualizacja 8.12.2020 r. (214,32 KB)
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej, aktualizacja 22 marca 2020 r.
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej, aktualizacja 1 października 2020 r. (293,87 KB)
  5.  Wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, opublikowano 21.12.2020 r. (177,71 KB)
  6.  Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, aktualizacja 20.11.2020 r. (39,18 KB)
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych, aktualizacja 21 października 2020 r. (182,68 KB)
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.01.2021 - 14:34