Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej, aktualizacja 19.05.2021 r. (250,83 KB)
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, aktualizacja 28.07.2021 r. (358,21 KB)
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, aktualizacja 20.07.2021 r. (426 KB)
  4.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, opublikowano 10.06.2021 r.. (838,64 KB)
  5.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - opublikowano 14.07.2021 r. (77,95 KB)
  6.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, opublikowano 7 maja 2017 r.
  7.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych - opublikowano 23.07.2021 r. (517,04 KB)
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, aktualizacja 28.05.2021 r. (246,44 KB)
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, aktualizacja 7.07.2021 r. (229,49 KB)
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie, opublikowano 30 czerwca 2020 r
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej, aktualizacja 8.12.2020 r. (111,33 KB)
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej, aktualizacja 16.02.2021 r. (213,45 KB)
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej, aktualizacja 12.07.2021 r. (144,02 KB)
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej, aktualizacja 02.02.2021 r.(241,38 KB)
  5.  Wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, aktualizacja 28.07.2021 r. (184,87 KB)
  6.  Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, aktualizacja 28.07.2021 r. (192,77 KB)
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych, aktualizacja 14.04.2021 r. (184,56 KB)
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.07.2021 - 11:49