Sprawozdanie z realizacji Planu działalności urzędu za 2023 rok