Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

Informacje dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu: http://geobip.poznan.uw.gov.pl

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Lidia Danielska
e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach: 9.30-17.00

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 05.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.01.2018 - 11:09