Wydział Polityki Społecznej

e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 18 25
fax: 61 854 15 44
p. 866, bud. A
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Dyrektor Wydziału - Monika Donke-Cieślewicz
p. 866, bud. A

Zastępca Dyrektora Wydziału - Hanna Zawadka
e-mail: hzawadka@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 11 58
p. 867, bud. A

Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej

 • zabezpieczenie społeczne;
 • praca, z wyłączeniem spraw dot. zatrudniania cudzoziemców;
 • rodzina;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
 • sprawy wewnętrzne w zakresie spraw dot. repatriacji;

Struktura wydziału

 • Oddział Budżetu i Analiz - tel. 61 854 19 24
 • Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej  - tel.  61 854 17 81
 • Oddział Rodziny - tel. 61 854 18 23
 • Oddział Rynku Pracy - tel. 61 854 14 31
 • Oddział Organizacyjny i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - tel 61 854 18 10
 • Oddział Programów - tel. 61 854 16 90
Autor: Paweł Ryszka, Bartosz Biegała
Data utworzenia: 11.12.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 12.07.2012 - 19:17
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 10.11.2022 - 12:22