Terminy i druki sprawozdań

Lp. SPRAWOZDANIE  GMINA
 POWIAT
Termin dostarczenia do WUW  Forma   Termin dostarczenia do WUW Forma 
1.   podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego   podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego  
2. Świadczenia rodzinne
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
   
3. Fundusz alimentacyjny
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
4. Zbiory centralne ze świadczeń rodzinnych
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

   
5. Zbiory centralne z pomocy społecznej
(kwartalne)
28 luty
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 28 luty
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
6.

Zbiory centralne ze świadczenia wychowawczego
(kwartalnie)

15 stycznia
15 kwietnia
15 lipca
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
7. Dożywianie
(roczne)
10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
8. Składki zdrowotne
(półroczne)
15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
9. Składki emerytalno-rentowe
(półroczne)
15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
10. MPiPS-03/MK1/MK2
(kwartalne)
20 stycznia,
10 kwietnia, 
20 lipca,
10 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 15 stycznia,
10 kwietnia,
15 lipca,
10 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
11. MPiPS-05 (roczne) 15 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 15 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
12. Z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(roczne)
10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
13.

Informacja o liczbie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (miesięcznie)

5 dzień miesiąca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 dzień miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

14.

Informacja o liczbie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej
(miesięczne)

    5 dzień miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

15. Rozliczenie dotacji za poprzedni rok budżetowy  termin wskazany w piśmie przesłanym do jst przez PS-I elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS termin wskazany w piśmie przesłanym do jst przez PS-I

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

16. Wolne miejsca w placówkach
i ośrodkach

(miesięczne)
 
    ostatni dzień każdego miesiąca

wolne_miejsca_w_placowkach.doc, przesłana na adres mailowy: jszymanski@poznan.uw.gov.pl

17. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (półroczne) 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
18. Realizacja działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r. 19 kwietnia 2019 r.

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS oraz plik
 Dla gmin i powiatów na adres jmruczyk@poznan.uw.gov.pl
 Instrukcja do sprawozdania
 Instrukcja sprawozdania z dzialań na rzecz os. bezd. 2018 tablice

 

19 kwietnia 2019 r. elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS oraz plik
 Dla gmin i powiatów na adres jmruczuk@poznan.uw.gov.pl
 Instrukcja do sprawozdania
 Instrukcja sprawozdania z dzialań na rzecz os. bezd. 2018 tablice
Autor: Beata Winiecka, Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 08.01.2008
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2012 - 14:26
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.06.2020 - 13:50