Terminy i druki sprawozdańLp. SPRAWOZDANIE  GMINA
 POWIAT
Termin dostarczenia do WUW  Forma   Termin dostarczenia do WUW Forma 
1.   podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego   podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego  
2. Świadczenia rodzinne
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.
   
3. Fundusz alimentacyjny
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.    
4. Zbiory centralne ze świadczeń rodzinnych
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym

CAS

   
5. Zbiory centralne z pomocy społecznej
(kwartalne)
28 luty
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 28 luty
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
6. Dożywianie
(kwartalne)
10 lutego,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.    
7. Dożywianie bez wywiadu
(kwartalne)
10 lutego,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.    
8. Składki zdrowotne
(półroczne)
15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS. 15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.
9. Składki emerytalno-rentowe
(półroczne)
15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS. 15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.
10. MPiPS-03/MK1/MK2
(kwartalne)
20 stycznia,
10 kwietnia, 
20 lipca,
10 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS. 15 stycznia,
10 kwietnia,
15 lipca,
10 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.
11. MPiPS-05 (roczne) 15 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS. 15 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.
12. Z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(roczne)
10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS. 10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.
13. Informacja o liczbie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (miesięcznie)   papierowa, przesłana pocztą tradycyjną (podpisy, pieczątki).
 Miesięczna informacja o liczbie uczestników ŚDS
  papierowa, przesłana pocztą tradycyjną (podpisy, pieczątki).
 Miesięczna informacja o liczbie uczestników ŚDS
14. Informacja o liczbie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej
(miesięczne)
    5 dzień miesiąca

przesyłać pocztą elektroniczną na adres: jadamska@poznan.uw.gov.pl lub ewentualnie faksem (nr 061-854 14 57).
 Informacja o liczbie mieszkańców DPS

15. Rozliczenie rezerw celowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe za cały rok  12 lutego Rozliczenie rezerw celowych - gmina  12 lutego Rozliczenie rezerw celowych - powiat
16. Wolne miejsca w placówkach
i ośrodkach

(miesięczne)
 
    ostatni dzień każdego miesiąca

wolne_miejsca_w_placowkach.doc, przesłana na adres mailowy: jszymanski@poznan.uw.gov.pl

17. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (półroczne) 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
18. Realizacja działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r. 19 kwietnia 2019 r.

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS oraz plik
 Dla gmin i powiatów na adres jmruczyk@poznan.uw.gov.pl
 Instrukcja do sprawozdania
 Instrukcja sprawozdania z dzialań na rzecz os. bezd. 2018 tablice

 

19 kwietnia 2019 r. elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS oraz plik
 Dla gmin i powiatów na adres jmruczuk@poznan.uw.gov.pl
 Instrukcja do sprawozdania
 Instrukcja sprawozdania z dzialań na rzecz os. bezd. 2018 tablice
Autor: Beata Winiecka, Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 08.01.2008
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2012 - 14:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.03.2019 - 07:29