Terminy i druki sprawozdań

Lp. SPRAWOZDANIE GMINA POWIAT
Termin dostarczenia do WUW  Forma   Termin dostarczenia do WUW Forma 
1.   podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego   podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego  
2. Świadczenia rodzinne
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
3. Fundusz alimentacyjny
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
4. Zbiory centralne ze świadczeń rodzinnych
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

   
5. Zbiory centralne z pomocy społecznej
(kwartalne)
31 stycznia
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 31 stycznia
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
6.

Zbiory centralne ze świadczenia wychowawczego
(kwartalnie)

15 stycznia
15 kwietnia
15 lipca
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
7. Dożywianie
(roczne)
10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
8. Składki zdrowotne
(półroczne)
15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
9. Składki emerytalno-rentowe
(półroczne)
15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 15 stycznia,
15 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
10. MPiPS-03/MK1/MK2
(kwartalne)
20 stycznia,
10 kwietnia, 
20 lipca,
10 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 15 stycznia,
10 kwietnia,
15 lipca,
10 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
11. MPiPS-05 (roczne) 15 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 15 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
12. Z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(roczne)
10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
13.

Informacja o liczbie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (miesięcznie)

5 dzień miesiąca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 dzień miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

14.

Informacja o liczbie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej
(miesięczne)

    5 dzień miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

15. Rozliczenie dotacji za poprzedni rok budżetowy  termin wskazany w piśmie przesłanym do jst przez PS-I elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS termin wskazany w piśmie przesłanym do jst przez PS-I

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

16. Wolne miejsca w placówkach
i ośrodkach

(miesięczne)
 
    ostatni dzień każdego miesiąca

wolne_miejsca_w_placowkach.doc, przesłana na adres mailowy: jszymanski@poznan.uw.gov.pl

17. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (półroczne) 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
18. Realizacja działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r. 19 kwietnia 2019 r.

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS oraz plik
 Dla gmin i powiatów na adres jmruczyk@poznan.uw.gov.pl
 Instrukcja do sprawozdania
 Instrukcja sprawozdania z dzialań na rzecz os. bezd. 2018 tablice

 

19 kwietnia 2019 r. elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS oraz plik
 Dla gmin i powiatów na adres jmruczuk@poznan.uw.gov.pl
 Instrukcja do sprawozdania
 Instrukcja sprawozdania z dzialań na rzecz os. bezd. 2018 tablice
19 DOŻYWIANIE Sprawozdaniez realizacji programu"POSIŁEK W SZKOLEI W DOMU" 20 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego  
20. SKŁ-EMRENTSkładki na ubezpieczenie emerytalno-rentoweSkładki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 5 stycznia, 5 lipca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 stycznia, 5 lipca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
21 SKŁ-ZDRSkładki na ubezpieczenie zdrowotne 5 stycznia, 5 lipca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 stycznia, 5 lipca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
22 500+ (świadczenie wychowacze) SW-G (miesięczne) do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

   
23. 500+ dodatek wychowawczy DWiDZK (kwartalne)     15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
24 Dodatek energetyczny - rozliczenie kwartalne 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
25 Informacja na temat nadwyżek i niedoboru środków PLAN (REPATRIANCI I CUDZOZIEMCY) 5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
26 Informacja na temat nadwyżek i niedoboru środków Karty Dużej Rodziny PLAN 29 stycznia,30 kwietnia, 30 lipca, 29 października elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
27

Realizacja działań na rzecz osób bezdomnych w 2020r.

21 czerwca 2021 r. elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.,
 Instrukcja gminy i powiaty (19,41 KB)
 Instrukcja tablice (46,92 KB)
21 czerwca 2021 r.

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS.,

 Instrukcja gminy i powiaty (19,41 KB)
 Instrukcja tablice (46,92 KB)

Autor: Beata Winiecka, Jacek Mruczyk, Elżbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 04.02.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2012 - 14:26
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.10.2021 - 08:08