Kalendarz historyczny

 • 22.12.1918

  W prasie poznańskiej ogłoszono zapowiedź przyjazdu do Polski Ignacego Jana Paderewskiego.

 • 21.12.1918

  Naczelnik Państwa Józef Piłsudski zwrócił się listem do Romana Dmowskiego, prezesa uznawanego przez Ententę Komitetu Narodowego Polskiego, w sprawie ujednolicenia reprezentacji Polski wobec zwycięskiej Ententy.

 • 20.12.1918

  Organizacja i ćwiczenia oddziałów zbrojnych oraz towarzystw patriotycznych.

 • 13.12.1918

  Zerwanie stosunków pomiędzy rządem polskim a rządem niemieckim.

  Komisariat NRL wydał odezwę wzywająca Polaków do bojkotu wyborów do Zgromadzenia Narodowego i Zgromadzenia Krajowego w Berlinie.

  Do Kalisza dotarły pododdziały Pierwszego Batalionu Pogranicznego, które w obecności płk. Józefa...

 • 12.12.1918

  Zjazd niemieckich delegatów Rad Ludowych w Poznaniu.

 • 11.12.1918

  Roman Dmowski zaprezentował delegatom zaboru pruskiego plan sprowadzenia do Polski wojsk gen. Józefa Hallera.

  W szkołach poznańskich wprowadzono naukę języka polskiego i religii w języku polskim.

  W okresie powstania – walka dyplomatyczna o międzynarodowe uznanie władz powstańczych i...

 • od 03.12.1918 do 05.12.1918

  Obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu z udziałem delegatów z Poznańskiego, Śląska, Prus Wschodnich i Zachodnich, potwierdziły władzę Naczelnej Rady Ludowej jako polskiej reprezentacji na tym terenie. Sejm Dzielnicowy wyraził także wobec państw ententy żądanie przyłączenia ziem byłego zaboru...

 • od 03.12.1918 do 04.12.1918

  Starcia uliczne w Inowrocławiu.

 • 01.12.1918

  Po uroczystym poświęceniu przez księdza Jana Gralewskiego Belweder został oficjalnie nową siedzibą Naczelnika Państwa.

Strony

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu