Kalendarz historyczny

 • 26.01.1919

  Uroczysta przysięga Dowództwa Głównego i pierwszych oddziałów Wojsk Wielkopolskich na placu Wolności w Poznaniu. Zgodnie z dekretem z 28 listopada na terenach byłego Królestwa i Galicji Zachodniej odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego

 • 25.01.1919

  Formalne zniesienie pruskich przepisów ograniczających naukę w języku polskim.

 • 24.01.1919

  Walki na odcinku wolsztyńskim.

 • 23.01.1919

  Walki o Lipno Nowe i Klonówiec.

 • 22.01.1919

  Walki na odcinku łabiszyńskim.

 • 21.01.1919

  Ustalenie roty przysięgi i wzorów umundurowania dla formacji pieszych i jezdnych Wojsk Wielkopolskich.

 • 20.01.1919

  Utworzenie organów sądowniczych Dowództwa Głównego.

 • 19.01.1919

  Zakaz organizowania wieców i zgromadzeń przez żołnierzy. Przeniesienie kwatery sztabu Dowództwa Głównego do gmachu niemieckiej Komendy Generalnej przy dzisiejszej ulicy Solnej w Poznaniu.

  Niemiecki półbatalion zaatakował wieś Waszkowo koło Ponieca. Powstańcy natomiast zajęli pobliskie...

 • 18.01.1919

  W Paryżu otwarła obrady Konferencja Pokojowa. Delegatami Polski byli Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski. Delegacja polska domagała się przywrócenia historycznej granicy sprzed rozbioru z 1772 roku, ze znacznymi ustępstwami na wschodzie, natomiast pozostałe granice miały mieć charakter etniczny....

Strony

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu