Archiwum kontroli prowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną w Poznaniu

Informacje dotyczące kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną w Poznaniu od 2012 roku znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Katrograficznej.