Plan działalności urzędu

Plan działalności
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

na 2018 rok

Lp. Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
Nazwa miernika, jego wartość bazowa i deocelowa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5
1. Wzmocnienie poczucia wspólnoty mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz zachęcenie ich do uczestnictwa w obchodach Stulecia Odzyskania Niepodległości i 100 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Stopień realizacji przedsięwzięcia w % do zaplanowanych przedsięwzięć 

Wartość:

2017 – 0

2018 – 80%

80%

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie sześciu lekcji historii z Wojewodą Wielkopolskim. 
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla szkół pn. ”Epizody z powstania wielkopolskiego w komiksie i plakacie”.
 3. Zorganizowanie wystawy na Placu Wolności w Poznaniu pt. „Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego narodu Polskiego – zawsze i wszędzie służyć będę”.
2. Przełączenie numeru 997 alarmowego policji na terenie województwa wielkopolskiego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu 

Prawidłowość funkcjonowania przełączonego numeru 997

 

Wartość:

2017 - 0

2018- 1

1
 1. Wykonanie prac technicznych i informatycznych związanych z przekierowaniem i przejęciem ruchu telefonicznego.
 2. Przeprowadzenie testów i wykonanie weryfikacji stabilności systemów.
3. Podniesienie standardów bezpośredniej obsługi klienta jako realizacja projektu „Kierunek Wielkopolska. Sprawny urząd bliżej migranta” finansowanego z Funduszu Azylu Migracji.

Osiągnięcie standardów założonych w ramach projektu na 2018 r.

 

Wartość:

2017 - 0

2018 - 1

1
 1. Modernizacja Sali Obsługi B znajdującej się na parterze, w budynku przy Placu Wolności 17.
 2. Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego.
 3. Standaryzacja warunków obsługi bezpośredniej w delegaturach Urzędu.
 4. Rozbudowa systemu kolejkowego w Poznaniu. 
4. Wdrożenie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego systemu informacji, przeznaczonego do służb zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie województwa wielkopolskiego oraz innych osób i jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne 

Prawidłowo funkcjonujący system

 

Wartość:

2017 - 0

2018 - 1

1
 1. Uruchomienie dwóch terminali administracyjnych.
 2. Stworzenie scenariuszy powiadamiania oraz baz danych elementów systemu powiadamiania.
 3. Przeprowadzenie szkolenia oraz wykonanie weryfikacji sprawności sytemu. 
5.

Podnoszenie standardów i ujednolicenie działań kontrolnych prowadzanych przez służby kontrolne Wojewody Wielkopolskiego

Wdrożenie procedury w sprawie systemu zapewnienia jakości procesu kontrolnego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu   

 

Wartość:

2017 - 0

2018 - 1

1
 1. Opracowanie i wdrożenie procedury zapewnienia jakości procesu kontrolnego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, którego celem będzie zapoznanie z nową procedurą pracowników prowadzących kontrole. 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 29.01.2018
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 29.01.2018 - 11:51
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.06.2018 - 13:09