Ewidencja i egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów techniki jazdy

Podstawa prawna

 • Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017, poz. 978 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91)
   

Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do ewidencji
 • Orzeczenie lekarskie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
 • Orzeczenie psychologiczne o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy
 • Kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba ubiegająca się o wpis jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy
 • Kopia prawa jazdy
 • Fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin

Wymagane opłaty

 • Opłata za wpis do ewidencji w wysokości 50 zł zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2013, poz. 91)
 • Opłata za egzamin zgodnie z zał. Nr 8 do Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2013, poz. 91)
  • Kategoria A uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 260 zł
  • Kategoria B uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 275 zł
  • Kategoria C lub D uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 390 zł
  • Kategoria B+E,C+E lub D+E uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 390 zł

Opłatę za egzamin należy wnieść na konto:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

Tytułem: wpłata ODTJ Komisja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy; egz. Teoretyczny kat…..,egz. Praktyczny kat.……… prawa jazdy

Opłatę za wpis do ewidencji należy dokonać wpłatą/przelewem na konto WUW:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
tytułem: opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Ważne informacje:

Sesje egzaminacyjne w roku 2018:

 1. data: 12-13 maja 2018 r.; miejsce: Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 2. data: 9-10 czerwca 2018 r.; miejsce: Międzychód 44 (gmina Dolsk);
 3. data: 7-8 lipca 2018 r.; miejsce: Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 4. data: 1-2 września 2018 r.; miejsce: Międzychód 44 (gmina Dolsk);
 5. data: 20-21 października 2018 r.; miejsce: Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32.

Dokumenty należy złożyć osobiście pok. 31 lub 32, parter, budynek C.

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są najpóźniej 25 dni przed sesją egzaminacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 61 8541 334

Autor: Danuta Wiatr
Data utworzenia: 18.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.07.2012 - 12:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.04.2018 - 14:30