Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Podstawa prawna:

  • 115h ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017, poz. 978.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U z 2013, poz. 91)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru z następującymi danymi: - zgodny z załącznikiem nr 4 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91)

Wymagane opłaty:

Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy 600 PLN dochód budżetu państwa;
Opłata ewidencyjna 1 PLN na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców;
Opłatę można wnieść dokonując wpłaty/przelew na konta:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
- 600 PLN – nr konta: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
Tytułem: opłata za wpis do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy
- 1 PLN - nr konta 59 1010 1469 0000 3913 9120 0000
Tytułem: opłata na centralną ewidencję kierowców

Ważne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście:
pok. 130, I piętro, bud. B
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
61 854 13 34

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Oddział Komunikacji, Transportu i Gospodarki
al. Niepodległości 16/18
Budynek B, I piętro, pok. 130

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy aktualizowane na bieżąco znajdują się w BIP w zakładce REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA.

Autor: Danuta Wiatr
Data utworzenia: 17.01.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.08.2017 - 11:15